Milieubarometer

\Anton van Dongen


Als ISO-gecertificeerd bedrijf maken wij gebruik van de milieubarometer. Dit is een meetinstrument om onze milieuprestaties te meten en deze bij te sturen zodat wij onze CO2-footprint zo klein mogelijk kunnen houden. Wij zijn actief bezig om onze afvalstromen te verkleinen en alternatieven te ontwikkelen. Een groot voordeel voor jou als klant is dat er bespaart kan worden op productiekosten en je doet zaken met een bedrijf welke hart heeft voor het milieu en duurzaam produceert.

IS0 14001 en Duurzaam inkoop


Groels is gecertificeerd voor zowel de norm ISO 14001 als Duurzaam Inkoop. Dit houdt in dat alles wat wij als bedrijf doen geregistreerd wordt. Wij voldoen aan alle wettelijke regels en voorschriften en doen zelfs nog meer dan dat. Al ons afval wordt afgevoerd door een gecertificeerde afvalverwerker. Het certificaat Duurzaam Inkoop is een prachtig hulpmiddel om de gestelde milieudoelen te bereiken. Voorbeeld hiervan is het verlagen van het energieverbruik door slimme meters en beperken van bedrijfsafval.

Mailen? Mail Anton
Bellen?Bel Anton
anton
anton 2
anton
Bezoekadres
Postadres
Overige gegevens
  • IBAN NL74 RABO 0171 2020 74
  • BIC RABONL2U
  • KVK Tilburg 18030836